Krokusknutselen in het Damiaanmuseum!

Ga mee op zoek naar de superheld in Damiaan én in jezelf tijdens deze leuke, creatieve dag in het Damiaanmuseum.

Eerst volgen we het spoor van Damiaan van Tremelo naar Molokaï en ontdekken we hoe Damiaan een echte superheld werd.

Daarna worden we zelf superhelden!
We verzinnen en knutselen onze eigen held en schilderen ons superhelden-uniform.
Tussendoor genieten we van een hapje en drankje, natuurlijk... ook superhelden krijgen knorrende maagjes!

Schrijf je superheld(en) snel in!


Covid Safe Ticket + mondmaskerplicht

Covid Safe Ticket + mondmaskerplicht

Beste bezoeker,

Vanaf zaterdag 20 november zullen wij u vragen om uw Covid Safe Ticket te tonen aan het onthaal van het museum. Enkel bij een positieve scan, kunnen wij u als bezoeker toegang verlenen tot het museum.
Daarnaast geldt er een mondmaskerplicht voor alle bezoekers vanaf 10 jaar. Ook na het scannen van het CST, blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.


Cher visiteur,

A partir du samedi 20 novembre, nous vous demanderons de présenter votre Covid Safe Ticket à l'accueil du musée. Ce n'est qu'avec un scan positif que nous pouvons vous accorder en tant que visiteur l'accès au musée.
De plus, le masque buccal est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 10 ans. Même après avoir scanné le CST, le port du masque buccal reste obligatoire.

Nous espérons que vous comprendrez cette mesure.


Dear visitor,

From Saturday 20 November we will ask you to show your Covid Safe Ticket at the reception of the museum. Only with a positive scan can we grant you as a visitor access to the museum.
In addition, there is a mouth mask obligation for all visitors from 10 years old. Even after scanning the CST, wearing a mouth mask remains mandatory.

We hope for your understanding of this measure.


De Vermiste Mo'o - Leuke zoektocht in het Damiaanmuseum

Zoek de vermiste Mo'o!

Keanu, onze Hawaiiaanse mo’o, was wel wat ongerust toen hij hoorde dat een van zijn vriendjes in het museum vermist was.
Kunnen jullie hem helpen ? Ga op zoek naar de vriendjes van Keanu.
Los de 14 vragen op, ontdek in onze grote kijkkist de molen van Keerbergen in LEGO  en zie wat anderen echt niet kunnen zien.

vanaf 3 juli 2021 kunnen super-speurneuzen vanaf 6 jaar op zoek gaan naar de vermiste mo’o.
Een leuke maar ook uitdagende zoektocht in het museum van Damiaan.
kleine broer of zus kan ook helpen.

-12 jaar: 2 euro
+12 jaar: 5 euro

—————————————————————————–

Chase aux trésors au musée Damien.

Keanu, notre mo’o hawaïen, était un peu inquiet lorsqu’il a appris qu’un de ses amis avait disparu dans notre musée.
Pouvez-vous l’aider ? Cherchez les amis de Keanu.
Résolvez aussi les 14 questions, découvrez dans notre grande boîte de présentation le moulin de Keerbergen en LEGO et voyez vraiment ce que les autres ne peuvent pas voir.

A partir du 3 juillet 2021, les super détectives dès 6 ans pourront partir à la recherche du mo’o disparu.
Une quête amusante mais aussi exigeante dans le musée de Damien.
Le petit frère ou la petite sœur peuvent aussi aider.

-12 ans : 2 euros
+12 ans : 5 euros

—————————————————————————–

Treasure hunt at the Damien Museum

Keanu, our Hawaiian mo’o, was a bit worried when he heard that one of his friends was missing in the museum.
Can you help him ? Go and look for Keanu’s friends.
Solve also the 14 questions, discover in our big showcase the mill of Keerbergen in LEGO and really see what others cannot see.

 

From 3 July 2021 onwards, super spy hunters from the age of 6 can come and look for the missing mo’o.
A fun but also challenging quest in the museum of Damien.
Little brother or sister can also help.

-12 years: 2 euro
+12 years: 5 euro


Damiaan Beweegt! 1 tot 30 juni 2021

Damiaan Beweegt 2021

Damiaan Beweegt! 

Het solidariteitsfestival dat ook jou beweegt.
Dit jaar twee maanden lang!

Damiaan Beweegt, da’s al meer dan 30 jaar hét leukste volksfeest van Tremelo. Op Hemelvaart zakt iedereen traditiegetrouw af naar de Damiaansite in Ninde om rond Damiaan te wandelen, te smullen én te feesten voor het goede doel. De swingende optredens, de ‘vettige’ Damiaanrun, de geurende pannenkoeken, het gezellige marktje, het streepje cultuur, … we moeten het allemaal nog een jaartje missen. 

Maar, net als Damiaan, slaan we ons ook door de moeilijkste tijden. En daarom zetten we dit jaar heel de maand mei ons beste beentje voor.

Van 1 tot 30 juni kan je aan het Damiaanmuseum starten voor:

  • Een leuke natuurwandeling van 6 km met een spannende en speelse speurtocht voor het hele gezin.
  • Een prachtige natuurwandeling van 12 km in de geboortestreek van Damiaan met een uitdagende Damiaanzoektocht.
    (Deze knappe zoektocht werd uitgewerkt door Ferm Baal en Ferm Buurt)
  • Een boeiende buitenexpo ‘Zorg voor elkaar’: ‘Zorg voor elkaar’ verhaalt de zorg in woord en beeld. Van Damiaan tot Huize De Veuster en WZC Damiaan. Van 1873 tot vandaag.

Doe je mee?

Start je tocht iedere woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag tussen 11u en 17u in het Damiaanmuseum (in juni enkel zaterdag en zondag van 11u tot 17u!). Daar krijg je voor 5 euro deelname het zoektochtformulier én krijg je een ticketje voor het Damiaanmuseum, dat een jaar geldig blijft. Iedereen t.e.m. 12 jaar doet gratis mee! De opbrengst gaat naar de educatieve werking van het Damiaanmuseum.
Breng na je tocht je ingevulde formulier binnen in het Damiaanmuseum, of drop het in de brievenbus. Dan maak je kans op één van de mooie prijspakketten. 

De buitenexpo kan je heel mei vrij bezoeken. De expo is een samenwerking van Damiaanmuseum, Huize De Veuster, WZC Damiaan en Damiaanactie.

We ronden onze activiteiten tijdens het weekend van 5  en 6 juni af met enkele Damiaanorgelconcertjes in de kerk van de H. Damiaan van Molokaï in Ninde. We trakteren je  er telkens tussen 14 en 16 uur op muziek die Damiaan en zijn mensen ook op hun eiland ten beste gaven.

 


Het Damiaanmuseum blijft open!

Het Damiaanmuseum is open

Reserveer je bezoek

Het Damiaanmuseum is open voor bezoek in eigen bubbel na reservatie van een tijdsslot.

Per half uur kan een tijdsslot gereserveerd worden. Het bezoek zelf duurt 1 à 1,5 uur. Door maar om het half uur een bezoeker(sbubbel) toe te laten, vermijden we contact tussen verschillende bezoekers en hebben onze medewerkers de tijd om voor te bereiden en te ontsmetten waar nodig.

Gedurende het hele bezoek is het dragen van een mondkapje verplicht voor alle bezoekers vanaf 12 jaar.

Reserveer hier jouw bezoek.

 


Krokuskriebelen in het Damiaanmuseum!

Kriebelt het bij jou ook al?

Op Stap met Damiaan!

Een verrassende ontdekkingstocht in en rond het Damiaanmuseum.


Welkom in het Damiaanmuseum! Vandaag nemen we je mee op pad. We volgen Jefke De Veuster, die hier in Ninde geboren werd en later als Pater Damiaan werkte op de verre Hawaï-eilanden. In het museum ontdek je het leven van Damiaan en de keuzes die hij maakte. Je verkent ook de buurt rond zijn geboortehuis.
Onderweg dagen we je uit en zetten we je -spelenderwijs- aan het werk.

Reserveer hier jouw bezoek.

 


Het Damiaanmuseum sluit voorlopig de deuren

Het Damiaanmuseum opent opnieuw de deuren

Bezoek het Damiaanmuseum op reservatie

Vanaf zaterdag 5 december is het Damiaanmuseum weer open voor bezoekers. Reserveer uw tijdsslot via onze website en krijg het Damiaanmuseum helemaal voor u en uw bubbel alleen.

Wij zorgen uiteraard dat alle voorzorgsmaatregelen zo goed mogelijk worden nageleefd.

Hou het veilig en gezond.

 


Damiaan in het oog van de storm

Damiaan in het oog van de storm

Damiaan in het oog van de storm

Recent hekelde het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez dat overwegend blanke mannen de Amerikaanse staten vertegenwoordigen in de National Statuary Hall van  het Amerikaanse Capitool in Washington (VS). In haar betoog neemt ze daarbij (per ongeluk) pater Damiaan als illustratie.

Mevrouw Ocasio-Cortez kreeg hierop al heel wat reacties uit Amerika en ook daarbuiten, niet in het minst vanuit België. Toch mogen we niet alles teveel uitvergroten. Laten we ons focussen op wat mevrouw Ocasio-Cortez nu eigenlijk echt bedoelde en op Damiaan.

Terechte kritiek, ongelukkig gekozen voorbeeld

Recent hekelde het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez hoe overwegend blanke mannen de Amerikaanse staten vertegenwoordigen in de National Statuary Hall van  het Amerikaanse Capitool in Washington (VS). Dat is uiteraard een feit. In haar ogen is dit de zoveelste uiting van het overheersende blanke superioriteitsdenken. Met haar kritiek wil mevrouw Ocasio-Cortez vooral het kolonialisme en de daarmee samenhangende (nog steeds) doorgaande uitbuiting en onderdrukking van mensen aanklagen. Ze zwakte helaas haar argumentatie af door Damiaan als voorbeeld te nemen. Mevrouw Ocasio-Cortez heeft dus meer dan een punt maar ze koos voor het verkeerde voorbeeld. Iedereen kan zich vergissen en dat heeft ze ook al toegelicht op haar twitteraccount.

Van zieltjeswinner tot bruggenbouwer en activist

We kunnen er natuurlijk ook niet om heen dat Damiaan een blanke man is. Net als zovele andere missionarissen vertrok hij uit zijn moederland naar verre oorden om zijn geloof te verkondigen, om mensen te bekeren. Nu Damiaan deed vanuit zijn geloof veel meer dan dat. Hij groeide van louter geloofsverkondiger en zieltjeswinner uit tot bruggenbouwer en activist voor en met de Native Hawaiians, voor en met alle mensen, zonder onderscheid. Zeg maar voortschrijdend inzicht! Damiaan ontdekte tijdens zijn missie waar het eigenlijk echt om draait in zijn geloof. Niet om regels en voorschriften en zieltjes winnen maar om er te zijn voor en vooral met de mensen, om naar hen te luisteren, in dialoog te gaan, hen nabij te zijn en solidair te zijn. Damiaan kwam eigenlijk als migrant aan op Hawaï. Hij leerde de Hawaïaanse taal en genoot van de Hawaïaanse gastvrijheid. Hij koos de kant van de Hawaïanen, hij bleef hen nabij, was solidair met hen, gaf zijn leven voor hen. Ook dat zijn feiten.

Een migrant als Hawaïaans symbool

Uiteindelijk kozen de Hawaïanen naast een beeld van de Hawaïaanse koning Kamehameha I (ca 1758 – 1819) voor een beeld van pater Damiaan (1840-1889) als symbool voor hun staat. Dat is eigenlijk niet verwonderlijk als je ziet hoezeer Damiaan zich in de Hawaïaanse samenleving heeft geïntegreerd, hoe hij zich met hen heeft vereenzelvigd en hoe hij zijn leven voor hen heeft gegeven. Welke andere blanke heeft dat gedaan?

In 2005 kozen wij – en dat mag ook wel eens onderstreept worden – voor een migrant als Grootste Belg. Hij zou waarschijnlijk niet tot Grootste Belg verkozen zijn als hij braaf gebleven was waar hij was. Hij trok weg uit zijn land, integreerde zich elders en werd haast helemaal Hawaïaan onder de Hawaïanen. Wat een mooi voorbeeld van integratie en solidariteit. Ook voor ons vandaag. Hij verloochende zijn afkomst niet, hij bleef in contact met het thuisfront, droeg zijn (biologische en religieuze) familie mee in zijn hart en tegelijk omarmde hij een nieuw moederland, nieuwe landgenoten die hij zag als familie, een nieuwe taal, een nieuw cultuur. Hij toonde respect en was solidair. De liefde die hij gaf, kreeg hij in duizendvoud.

Dialoog

Ook al is hij blank en een man, tot op vandaag dragen de Hawaïanen Damiaan in hun hart. Ze tekenden geen protest aan in al die jaren dat hij sinds 1969 in de National Statuary Hall stond. Ze tekenden geen protest aan toen hij in 2009 heilig verklaard werd. Dat zegt heel wat. Tot op vandaag en ook al in de tijd van Damiaan kwamen de Hawaïanen op voor zichzelf, voor hun land/staat en cultuur. Had Damiaan hen onderdrukt, dan hadden ze al hun stem laten horen daar mag je zeker van zijn. Maar zij zien Damiaan blijkbaar als één van hen, als familie omdat hij aandacht had voor hen, hen respecteerde, radicaal solidair was en heel veel liefde toonde. Hij was een van hen.

Tenslotte zouden wij van hieruit graag in de geest van Damiaan rustig en respectvol in dialoog gaan met mevrouw Ocasio-Cortez en met onze contacten in Amerika en Hawaï om te luisteren naar wat zij hierover echt te zeggen hebben.

Over de auteur

Ruben Boon is inhoudelijk coördinator van het Damiaanmuseum in Tremelo en ook projectleider van Damiaan Vandaag, het Damiaanproject van de Congregatie van de Heilige Harten, waartoe ook pater Damiaan behoort.
Damiaan Vandaag wil de figuur van Damiaan en zijn waarden van zingeving, verbondenheid, respect, dialoog, solidariteit over grenzen heen uitdragen en gestalte geven via allerlei initiatieven, activiteiten en projecten.

Zie ook www.damiaanvandaag.be en www.damiaanmuseum.be

 


Bezoek op reservatie

Heropening Damiaanmuseum

Vanaf zaterdag 23 mei staat het Damiaanmuseum opnieuw klaar om bezoekers te ontvangen. En dit uiteraard volgens een volledig corona-proef aanbod.

Bezoekers zullen het museum enkel kunnen bezoeken na eenvoudige reservatie van een tijdsslot. Zo wordt u, eventueel samen met uw “bubbel”, individueel ontvangen in het museum en zullen er geen andere bezoekers op dat moment aan het onthaal zijn. Dit geeft ons de kans om uw komst grondig voor te bereiden. U volgt daarna een vast museumparcours, met voldoende ruimte tussen de andere bezoekers. Zo wordt contact vermeden, terwijl u in alle rust geniet van dit actuele cultuurthema.

Reserveer nu al uw museumbezoek en laat je verrassen door dit gloednieuwe museum, met razend actuele boodschap!

 


Damiaan beweegt! 21 mei 2020

GEANNULEERD - Damiaan beweegt! 21 mei 2020

Het solidariteitsfestival dat ook jou beweegt. Kom wandelen, runnen, fietsen of cruisen. En blijf daarna lekker lang hangen aan de bruisende volkstent met optredens of op het gezellige wereldfeest met marktjes en kinderanimatie!

Voor deelname aan de Damiaanrun, kan je hier op voorhand inschrijven.

Ontdek de omgeving met verschillende wandelingen. Van kinderzoektocht, tot museumbezoek of natuurwandeling met of zonder gids. Of spring op je fiets voor een gezinstocht of sportievere route. Cruisen doe je met je moto door de streek. Dé nieuwe uitdaging is de Damiaanrun voor kinderen én volwassenen.

Op heel de Damiaansite, rond het Damiaanmuseum, vind je marktstandjes, kinderanimatie, optredens en fantastische sfeer.

Hoe leuk het vorig jaar was, kan je hier bekijken!
Damiaan beweegt aftermovie 2019

Locatie: Damiaansite, P. Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo
Vrij inschrijven en starten vanaf 8.00 uur