Steun het Damiaanmuseum

Het Damiaanmuseum….

… bewaart en ontsluit het erfgoed van Damiaan (museumcollectie, archiefcollectie en bibliotheekcollectie) voor een breed publiek

… houdt Damiaan en zijn doorgaande inspiratie levendig

… draagt Damiaans boodschap van verbondenheid, respect en solidariteit uit via talrijke educatieve projecten en publieksactiviteiten

Maar dat lukt niet zonder uw steun. Word Vriend en doe een  gift op de rekening van het Fonds Vrienden van het Damiaanmuseum, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Vrienden steunen het museum in de realisatie van zijn projecten.

Steun het Damiaanmuseum

Of via overschrijving:

BE10 0000 0000 0404
BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling: ***017/0480/00075***

Giften vanaf 40 € per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Het door u gestorte bedrag zullen wij in het bijzonder aanwenden voor de realisatie van volgende projecten:

1. een (digitaal) educatief aanbod voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

2. de opstart en uitbouw van een digitaal Damiaanerfgoedportaal (digitaal depot, digitale onderzoeks- en leesruimte, digitale educatieve ruimte, digitale inspiratieruimte)

Bedankt voor uw steun!